BAS-P

Det är du som byggherre som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på ditt byggprojekt. För byggprojekt och arbeten som kräver mark-, rivnings- och bygglov eller är anmälningspliktigt kräver lagstiftningen att det finns en organisation kring arbetsmiljön för ditt byggprojekt.

Detta är extra viktigt att tänka på om du skall bygga med general- eller delad entreprenad eftersom du då mer aktivt måste styra upp organisationen. I organisationen finns så kallade byggarbetsmiljösamordnare, BAS. En för fasen planering och projektering, BAS-P, samt en för utförandefasen, BAS-U. BAS roll är att samordna och skapa förutsättningar för att ditt byggprojekt följer alla arbetsmiljöregler och försöker förhindra olycksfall och skador.

I samband med våra arkitektuppdrag kan vi vara BAS för projekteringsfasen, lämpligen i samband där vi är projekteringsledare för projektet. Vi har två medarbetare som är utbildade och behöriga att vara BAS-P i projekt.

Läs mer om BAS-P

Som BAS-P för ditt byggprojekt deltar vi i grovplaneringen för byggnationen samt samordnar och styr arbetsmiljöfrågorna under projekteringen och bland de inblandade konsulterna. BAS-P upprättar även grunden till arbetsmiljöplanen som sedan överlämnas till BAS-U. BAS-P kombineras lämpligen med rollen som projekteringsledare samt även projektledare.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/77/171277/archicon.se/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399