Välkommen till ArchiCon

ArchiCon tar ditt byggprojekt från vision till verklighet

Vi engagerar oss i hela byggprocessen och vårt arbetssätt påminner om hur arkitekten arbetade förr, fast i modern tappning. Ungefär som arkitektens nutida roll i stora delar av övriga Europa och världen.

Med ArchiCon får du arkitekter och byggprojektledare som utmärker sig genom nischöverskridande tankesätt och kompetens – vi arbetar helt enkelt på ett annat sätt för att skapa en bättre slutprodukt. Vårt förhållningssätt till arkitektur och byggteknik samt vår metod att leda och kontrollera uppförandet av våra byggnader leder till bättre slutresultat med avseende på funktion, form, kvalitet och ekonomi.

Hos oss får du en partner och högra hand som driver projekten så som de var våra egna – från första skissen till färdig byggnad.ms34741205