Om oss

ArchiCon är ett jordnära och personligt arkitekt- och byggprojektledningsföretag med huvudverksamhet i Göteborg och omkringliggande kommuner. Vi har även verksamhet genom vårt samarbetsföretag, Monsén arkitekter AB, i Stockholmsregionen.

Vi är en grupp personer som vill förändra och utveckla byggbranschen och på så sätt delta i arbetet med att skapa ett hållbarare samhälle ur arkitektonisk, miljömässig och kvalitetsmässig synpunkt.

ArchiCon är en organisation bestående av fyra företag med gemensamma kontorslokaler i Gamlestaden. Företagen arbetar tillsammans under varumärket ArchiCon i de projekt där ArchiCons affärskoncept/-idé och dess tjänster efterfrågas.
Vi är totalt nio medarbetare i Göteborg varav en är anställd och aktiv Vd. Tillsammans utgör vi en flexibel och dynamisk organisation som använder varje företags och medarbetares kunskaper samt erfarenheter till att leverera tjänster med korrekthet och kvalitet.
Som kund hos ArchiCon har du endast en part, ArchiCon AB med org.nr 556787-0745, för alla de tjänster vi erbjuder.

Läs mer om oss
Namnet ArchiCon kommer från sammansättningen av de latinska orden architectus och constructi och betyder, fritt översatt, arkitektoniskt byggande.

ArchiCon tjänsteutbud kan samlas inom tre olika projektkategorier; projektering, projektkontroll och projektutveckling.

Inom kategorin projektering så är det sju stycken som arbetar med arkitekttjänster varav fem stycken är handläggare. Vi erbjuder kompletta tjänster inom hus- och inredningsarkitektur. Två personer arbetar även med projekteringsledning.

Inom kategorien projektkontroll så har vi två personer som jobbar som byggprojektledare, BAS-P och kontrollant/besiktning. Tre personer arbetar med byggledning. Vi har fem personer som är certifierade Kontrollansvariga enligt Plan- och bygglagen.

Inom projektutveckling är vi två personer som arbetar med detta.

Företaget startades 2006 och genomgått olika företagsfaser, ett namnbyte (f.d. RL Huskonsult) och ett bolagformsbyte (övergång till aktiebolag under 2012). Vi innehar F-skattebevis och konsultansvarsförsäkring. ArchiCon följer ABK 09 (allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet) för utförandet av sina åtaganden.