Om oss

ArchiCon är en jordnära och personlig arkitekt- och byggprojektledningsorganisation med huvudverksamhet i Göteborg och omkringliggande kommuner.

Vi är en företagsorganisation som vill med sitt arbetskoncept förändra och utveckla byggbranschen och på så sätt delta i arbetet med att skapa ett hållbarare samhälle ur arkitektonisk, miljömässig och kvalitetsmässig synpunkt.

ArchiCon är en organisation bestående av flera företag där flera delar gemensamma kontorslokaler i centrala Göteborg. Företagen arbetar tillsammans under varumärket och arbetskonceptet ArchiCon men var och ett företag arbetar även med egna kunder.
Tillsammans utgör vi en flexibel och dynamisk organisation som använder varje företags och medarbetares kunskaper samt erfarenheter till att leverera tjänster med korrekthet och kvalitet.
Väljer du att arbeta med vårt arbetskoncept så har du endast en part, ArchiCon AB med org.nr 556787-0745, för alla de tjänster vi erbjuder.

Läs mer om oss
Namnet ArchiCon kommer från sammansättningen av de latinska orden architectus och constructi och betyder, fritt översatt, arkitektoniskt byggande.

ArchiCon tjänsteutbud kan samlas inom tre olika projektkategorier; projektering, projektkontroll och projektutveckling.

Inom kategorin projektering så är det sju stycken som arbetar med arkitekttjänster varav fem stycken är handläggare. Vi erbjuder kompletta tjänster inom hus- och inredningsarkitektur. Två personer arbetar även med projekteringsledning.

Inom kategorien projektkontroll så har vi två personer som jobbar som byggprojektledare, BAS-P och kontrollant/besiktning. Tre personer arbetar med byggledning. Vi har fem personer som är certifierade Kontrollansvariga enligt Plan- och bygglagen.

Inom projektutveckling är vi två personer som arbetar med detta.

Företaget startades 2006 och genomgått olika företagsfaser, ett namnbyte (f.d. RL Huskonsult) och ett bolagformsbyte (övergång till aktiebolag under 2012). Vi innehar F-skattebevis och konsultansvarsförsäkring. ArchiCon följer ABK 09 (allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet) för utförandet av sina åtaganden.