Vision

Vi vill ändra synsättet att projektera och styra byggandet av byggnader i Sverige och på så sätt säkerställa ett ekonomiskt och miljöhållbart byggande.

Läs mer om visionen
Att det var bättre förr, är ett uttryck som kanske inte alltid stämmer men faktum är att det byggdes mer rätt från början på den tiden. Vi tror på att delvis gå tillbaka till hur man projekterade och styrde byggandet förr i tiden och samtidigt utnyttja den nya teknikens möjligheter till att skapa ekonomiskt och miljöhållbara byggnader, byggda med kvalitet.

Förr i tiden var synsättet på hur man projekterade och styrde byggnader/byggnationen en helt annan. Projekteringen pågick under en lång tid eftersom man ritade allt för hand samtidigt som allt blev ordentligt genomritat och projekteringsfelen var få, tack vare detta.
Arkitekten var den som skötte projekteringen i alla dess olika grenar och han var även projekt- och byggledare och styrde byggnationen och säkerställde på så sätt att det blev exakt som arkitekten hade tänkt.

Mitten av 1900-talet började det bli mer rollfördelade aktörer inom projekteringen och byggstyrningen och arkitekten tappade helheten och ägnade sig endast åt arkitektrollen. Under 1980-talet kom möjligheten att rita med datorhjälp. Datorns införande i projekteringen har skapat en betydligt snabbare projekteringsfas, på gott och ont, eftersom projekteringsfelen ökade.

Arkitekten och Byggprojektledaren är de viktigaste rollerna i samband med skapandet av en byggnad – det är detta samarbetet som är viktigast för att skapa förutsättningar för en byggnad som uppfyller Beställarens krav och funktion men även estetik, kvalitet och miljö.
Kontinuerlig kontroll och, ibland, behovet av att styra uppförandearbetena är a och o för att säkerställa korrektheten och kvaliteten i byggandet.