Byggprojektledning

Som projektledare är vi din högra hand som tidsavlastar och styr upp projektet efter alla konstens regler för att det ska nå målet när det gäller funktion, kvalitet, tid och ekonomi.

Vår roll i projektet är en övergripande roll där vi driver, håller samman och nyttjar kompetensen bland alla ingående aktörer i projektet. Samtidigt så hjälper vi dig i beslutsprocessen och bidrar med vår kunskap och erfarenhet.

För att ett projekt ska nå de bästa resultaten är det viktigt att alla vet och strävar efter samma mål – allt från beställare/brukare till hantverkarlärlingen på bygget. Kommunikation, formell och informell, är a och o och därmed väldigt viktigt för projektets framgång.

I vår roll som projektledare tror vi på att ge en tydlig och anpassad kommunikation som alla kan ta till sig – oavsett roll/deltagare i projektet. För oss är det väldigt viktigt att alla trivs med att arbeta med projektet – en välmående projektgrupp ger bäst resultat. Därför försöker vi i vårt arbete att arbeta inom projektgruppen med de mjuka faktorerna som trivsel, gemenskap, respekt med mera för att alla skall trivas.

Läs mer om Byggprojektledning

Ett byggprojekt har flera olika skeden. Ibland överlappar dessa varandra. En projektledare kommer normalt in programskedet eller projekteringskedet.

Ett projekt börjar med en idé eller ett behov. Under programskedet utreds möjligheter och förutsättningar för att kunna förverkliga projektet – det är i detta skedet som de övergripande ramarna sätts.

I detta skedet kan det krävas förundersökningar, utredningar, skissningsarbeten – vi ordnar fram ett erforderligt underlag så att du kan ta korrekta beslut utifrån. Det är inte heller ovanligt att man lämnar in bygglovsansökan i detta skedet. Utifrån resultatet av arbetet i detta skede skapar vi även en budget och väljer en entreprenadsform för projektet.

Under projekteringsskedet konkretiseras projektet mer i detalj utifrån den valda entreprenadsform som är bestämd för uppförandet. Med hjälp av olika konsulter/sakkunniga skapar/tar vi fram ett handlingsunderlag som används till att handla upp entreprenörer samt bygghandlingar för uppförandet av byggnaden.

Under upphandlingsskedet använder vi projekteringsunderlaget till att handla upp entreprenörer enligt önskad entreprenadsform. Vårt största mål är att sätta ihop, inom gjord budget, en sånt bra team som möjligt med duktiga hantverkare som kan samarbeta. Vi har ett stort och brett kontaktnät av entreprenörer som några av oss till och med rent fysiskt arbetat väldigt nära med, och det är ur detta nätverk vi först letar i.

Under byggskedet så har Projektledaren genomfört den största delen av sitt arbete. Projektledarrollen går mer in i en övervakande och problemlösande roll medan det mer drivande och aktiva arbetet görs under byggskedet av Byggledaren. Läs mer om vår tjänst och roll som Byggledare här.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/77/171277/archicon.se/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399