Hållbart byggande

Vi behöver värna om vår miljö. Inte bara för vår egen skull utan också för kommande generationers. Det tror i alla fall vi på ArchiCon. Därför vill vi vara med och bygga för framtiden. Vi vill bygga hållbart, både ekonomisk, socialt och miljömässigt.

Att uppföra en byggnad innebär naturligtvis en miljöbelastning. Men den allra största delen av en byggnads miljöpåverkan under dess livscykel sker under användningen. Genom att göra aktiva val kan vi minska den miljöpåverkan.

Vi hoppas att du som kund gärna vill bidra till en hållbarare framtid genom ditt projekt. Passivhus, minienergihus, plusenergihus, 0-köldbryggehus eller naturhus? Traditionellt byggande, stenhus, betonghus eller massivt trähus? ­Oavsett vilken lösning du väljer så har vi kunskapen att bygga hållbart.

Läs mer om hållbart byggande
Hållbart byggande är ett omfattande begrepp. Grunden är att bygga enligt gällande normer och regler och med kvalitet. Då förebygger du skador och osunda utrymmen. Vill du gå ett steg längre – och det hoppas vi att du vill – kan aktiva val inom yt- och byggnadsmaterial, uppvärmnings- och ventilationssystem samt investeringar i solfångare/solceller på sikt minska byggnadens miljöpåverkan. Valen kan påverka byggkostnaderna negativt i början men brukar löna sig i längden i form av till exempel låga driftkostnader, högre marknadsvärde och skönare inomhusklimat.