Byggledning

Som byggledare för ditt byggprojekt är vi ”dina ögon” på arbetsplatsen. Vi följer bygget aktivt och engagerar oss för lösa frågor/problem och att kontrollera att entreprenörerna utför sina arbeten på ett korrekt sätt och med kvalitet samt bevakar att det ni har avtalat utförs.

Med en byggledare på ditt byggprojekt minskar risken att fel och brister utförs och i värsta fall blir dolda i konstruktionen. Att förhindra fel, brister och avvikelser innan det gått för långt är det enda sättet ur kvalitet, tid och ekonomisk synpunkt. Ju oftare en byggledare är på byggarbetsplatsen desto mindre blir risken. Vi hjälper och stöder dig under byggprocessen mot entreprenörerna samt hjälper dig även att få det du har avtalat/betalat för.

Läs mer om Byggledning

Under byggskedet tar byggledaren över den aktiva rollen från byggprojektledaren. Byggledarrollen liknar väldigt mycket rollerna som kontrollant och besiktningsman fast skillnaden är stor när det gäller engagemangsnivån.

Byggledaren följer byggnationen på ett mer aktivt sätt och för kontinuerligt dialog med entreprenörer och beställare. Han håller även i och protokollför byggmöten samt eventuella styrgrupps- (beställaren) och brukarmöten (t.ex. boenden) under byggtiden.

Som byggledare hanterar vi även ändrings- och tilläggsarbeten samt hjälper dig att vikta och granska fakturor från entreprenörerna.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/77/171277/archicon.se/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399