Projektutveckling

Låt oss förädla din fastighet/idé!

Har ni en idé eller en fastighet som ni vill utveckla så är vi rätt organisation att ta hjälp ifrån. Med vårt helhetstänk kring arkitektur och byggprojekt ser vi snabbt möjligheterna på hur/om man kan utveckla er idé/fastighet och hur vi i själva verket får den realiserad.

ArchiCon driver egna projektutvecklingsprojekt. Vi är, som sagt, öppna för att vara delaktiga, som delägare eller i andra uppläggskombinationer, i externa utvecklingsprojekt – så kontakta oss så tar vi en titt på er idé/fastighet.

Läs mer om Projektutveckling

Projektutveckling är en naturlig del i vår strävan efter att skapa vår vision eftersom vi då i själva verket blir mer delaktig i de slutgiltiga byggbesluten – vi blir inte bara konsulter utan tar oss även an byggherrerollen, på ett eller annat sätt.

Som arkitekter med kunskaper om projektledning, byggteknik, genomförande och ekonomi ger det oss en särskilda förutsättningar för att utveckla byggprojekt.